Vocabulary

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Đỗ Minh Yến đã hỏi 2 năm trước

well off và well heeled khác nhau như thế nào?

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

well-off is formal.

well-heeled is informal.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it