Word formation

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Phạm Lê Hoàng Quyên đã hỏi 5 năm trước
The play we saw at the theatre yesterday was _______ (symbol). It will not have any real effect.
1 câu trả lời
Kiên đã trả lời 5 năm trước
The play we saw at the theatre yesterday was symbolized. It will not have any real effect.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it