Writing

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Nguyễn Trần Quang Tịnh đã hỏi 3 năm trước

Write a paragraph 100-150 words about the happiness of your home society. Following:

  1. How satisfied do people seem with the amount of money they have?
  2. Do people have a good balance between work and free time?
  3. How happy are people with the education the receive?
  4. How confident are people in your country’s health system to look after them?
  5. What kind of food do people eat? Is it healthy or not?
  6. How engaged are people politically?
  7. How often do people participate a lot in culture activities?
  8. Are people tolerant of the different groups in society?
3 câu trả lời
Văn Kha đã trả lời 3 năm trước

Khó quá!

Phạm Thị Mỹ Hoa đã trả lời 3 năm trước

Ai giải thích giúp em home society là gì ạ? Có phải là nhà ở xã hội không?

Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

Write a paragraph 100-150 words about the happiness of your home society. Following:
viết đ.văn 100-150 từ về niềm hạnh phúc của xã hội bạn tại nơi bạn ở. theo sau:
How satisfied do people seem with the amount of money they have?
ng dân thỏa mãn vs số tiền họ kiếm đc như thế nào?
Do people have a good balance between work and free time?
ng dân có cân nhắc đủ th.gian cho việc làm và giờ nghỉ ngời ko?
How happy are people with the education the receive?
ng dân vui vs học thức mà họ nhận đc ntn?

  • (thường là học thức từ các trường tiểu học, trung học, thpt, và cao đẳng hay đại học)

How confident are people in your country’s health system to look after them?
ng dân có tự tin về hệ thống sức khỏe của nhà nc để chăm sóc cho họ ko?
(ở mỹ, Đài Loan, Nhật, Úc là nhà nc có bán bảo hiểm sức khoẻ cho ng dân – nhưng chỉ có Đài Loan, Nhật là có hệ thống bảo hiểm sức khỏe (healthcare) tốt nhất)
What kind of food do people eat? Is it healthy or not?
ng dân ăn loại thực phẩm j? có bổ hay ko?
How engaged are people politically?
ng dân có tham gia chính trị ntn?
How often do people participate a lot in culture activities?
ng dân thường xuyên tham gia hoạt động văn hóa ra sao (hay tham gia, lâu lâu, ít tham gia)
Are people tolerant of the different groups in society?
ng dân có khoan dung vs nhóm ng khác trong xã hội ko? (ng da màu, ng thổ dân, ng có địa vị kém, ng giàu, ng dân tộc thiểu số, dân tộc đa số, v.v).

sau này có mấy bài tương tự vầy thì viết ra tV rồi có cần thì mình sẽ chỉ cách dịch sang tA.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it