Bài 40: Be, Have, Do dùng như trợ động từ

1) Be, Have, Do: động từ thường và trợ động từ * Be là 1 động từ khi kết hợp ...
Xem Chi Tiết

Bài 41: “Be” như là một động từ thường

1) Dùng “Be” trong mệnh lệnh cách (imperative) * Be + danh từ - Rất nhiều câu loại kết hợp ...
Xem Chi Tiết

Bài 42: There + “Be”

1) Một số dạng của “There + be” *Hiện tại thường: There is a man at the door Có một ...
Xem Chi Tiết

Bài 43: Những động từ có liên hệ về ngữ nghĩa với động từ BE

Có một số động từ thường dùng có nghĩa và có chức năng như động từ “Be”: appear, feel, look, ...
Xem Chi Tiết

Bài 44: HAVE như là động từ thường

1) Have và Have got = có (quyền sở hữu) * Có thể dùng have hay have got cũng được ...
Xem Chi Tiết

Bài 45: DO dùng như động từ thường

1) Cách dùng “Do” như động từ thường * “Do” = “Thực hiện một hoạt động hay một công việc” ...
Xem Chi Tiết

Series: Be, Have, Do

Recommended

Don't miss it