Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 1: kinh nghiệm làm bài thi trắc nghiệm

Các bài thi trắc nghiệm tiếng Anh chủ yếu trắc nghiệm về khả năng ngữ pháp và cách dùng tiếng ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 2: Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ (Phần lý thuyết)

Phần lý thuyết Chủ ngữ và động từ phải đồng thuận, tương hợp nhau, tức phù hợp về số (số ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 3: Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ (Phần bài tập)

Bài tập trắc nghiệm về sự phù hợp giữa chủ ngữ với động từ Choose the underlined word or phrase ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 4: Cấu trúc song hành (Phần lý thuyết)

Parallelism – tạm dịch là luật song hành, hay còn gọi là nghệ thuật cấu trúc song song (the art ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 5: Cấu trúc song hành (Phần bài tập)

Choose the correct sentence (Hãy chọn câu đúng). 1) A. Employees say the new chief of accountant is honest, force ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 6: Sự phù hợp giữa đại từ và tiền từ (Phần lý thuyết)

Như ta đã biết, đại từ là từ thay thế cho danh từ hay cụm danh từ trong câu để ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 7: Sự phù hợp giữa đại từ và tiền từ (Phần bài tập)

Choose the word, phrase, or clause (A, B, C or D) that best fits the blank space in the sentence ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 8: Cách dùng Đại từ (Phần lý thuyết)

Dưới đây là những sai sót mà người học tiếng Anh thường mắc phải khi dùng đại từ: - Dùng ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 9: Cách dùng Đại từ (Phần bài tập)

Choose the world, phrase, or clause (A, B, C or D) that best fits the blank space in the sentence ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 10: Cách dùng tính từ và trạng từ (Phần lý thuyết)

Các vấn đề cần lưu ý là: Làm thế nào phân biệt tính từ với trạng từ qua chức năng ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 11: Cách dùng tính từ và trạng từ (Phần bài tập)

Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that needs correcting. (Hãy chọn từ hoặc cụm từ ...
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng Anh – Bài 12: So sánh hơn và cao nhất của tính từ và trạng từ (Phần lý thuyết)

Bạn có biết đến hình thức so sánh “more better” hoặc “less worse”? Nếu như bạn chọn một trong hai ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Series: Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh

Recommended

Don't miss it