Bài 38: Một số điểm chú ý về dạng Causative

I) Những dạng của Causative Causative (câu dùng như là nguyên nhân) có cấu trúc Have + tân ngữ + ...
Xem Chi Tiết

Bài 39: Get + Object + Past participle or Infinitive

1) So sánh giữa “Have” và “Get” * “Get” được dùng một cách giới hạn hơn so với “Have” Ví ...
Xem Chi Tiết

Series: Causative

Recommended

Don't miss it