Bài 19: Các loại đại danh từ

  1) Các danh từ nhân xưng (Personal Pronouns)   Chủ từ Tân ngữ Số ít I You He She ...
Xem Chi Tiết

Bài 20: Đại danh từ nhân xưng

1) Đại danh từ làm chủ từ (Subject pronouns) - Thường đứng trước một động từ trong câu tường thuật ...
Xem Chi Tiết

Bài 21: Đại danh từ “ONE”

1) Những câu tường thuật tổng quát dùng “one” và “you” * “One” dùng như 1 đại danh từ chưa ...
Xem Chi Tiết

Bài 22: Đại danh từ “It”

1) Dùng “It” như là một chủ từ “trống không” - Thường dùng cho những câu liên quan đến thời ...
Xem Chi Tiết

Bài 23: Đại danh từ sở hữu

1) Đại danh từ và tính từ sở hữu (Possessive adjectives and pronouns) chỉ sự sở hữu. Chúng trả lời ...
Xem Chi Tiết

Bài 24: Đại danh từ phản thân

1) Sử dụng bắt buộc đại từ phản thân sau một số động từ * Có một số rất ít ...
Xem Chi Tiết

Bài 25: Đại danh từ chỉ định (Demonstrative Pronouns)

1) Cách dùng This/That và These/Those * This và These chỉ định những gì chúng ta đang cầm nắm, những ...
Xem Chi Tiết

Bài 26: Đại danh từ không xác định (Indefinite Pronouns)

1) Một số điều lưu ý * Không có sự khác nhau đáng chú ý nào giữa one và body ...
Xem Chi Tiết

Series: Đại danh từ (Pronouns)

Recommended

Don't miss it