Bài 1: Tìm hiểu về dịch thuật

Phiên dịch là chiếc cầu nối giúp cho những người không nói cùng một ngôn ngữ có thể hiểu được ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 1: Hoa kỳ – Đất nước và con người

Bài dịch: America: the Land and the People Hoa Kỳ: Đất nước và con người The United States is a ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 1 (phần tiếp theo): Giáo dục ở Mỹ

Bài dịch   Education in America Giáo dục ở Mỹ American schools, both public and private, consist of 12 years ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 1 (phần cuối): Kỹ thuật dịch mệnh đề thuộc ngữ

Translating Attributive Clauses – Dịch mệnh đề thuộc ngữ I) Phân loại mệnh đề thuộc ngữ Trong tiếng Anh, mệnh ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 2 (phần đầu): Hệ thống chính quyền liên bang

Bài tập dịch   The System of the Federal Government Hệ thống chính quyền liên bang The United States is ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 2 (phần tiếp theo): Tổng thống, Quốc hội và Tòa án Tối cao

Bài tập dịch   The President, the Congress and Supreme Court Tổng thống, Quốc hội và Tòa án Tối cao ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 2 (phần cuối): Dịch từ vựng dựa trên nghĩa chính xác của chúng

Translating Words Based on Their Exact Meaning – Dịch từ vựng dựa trên nghĩa chính xác của chúng I) Dịch ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 3 (phần đầu): Một nền kinh tế hỗn hợp – Hệ thống kinh tế Mỹ

Bài tập dịch   A Mixed Economy: the United States System Một nền kinh tế hỗn hợp: hệ thống kinh ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 3 (phần tiếp theo): Thị trường Chứng khoán

Bài tập dịch   The Stock Exchange Thị trường Chứng khoán While there are literally thousands of stocks, the ones ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 3 (phần cuối): Dịch các cụm phân từ được dùng làm thuộc ngữ

I) Dịch các cụm phân từ được dùng làm thuộc ngữ thành định ngữ trong tiếng Việt Các phân từ ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 4 (phần đầu): Shakespeare

Bài tập dịch Shakespeare Shakespeare For any Englishman, there can never be any discussion as to who is the world’s ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 4 (phần tiếp theo): Nhà nước Phúc lợi

 BÀI TẬP DỊCH The Welfare State Nhà nước Phúc lợi Every British citizen who is employed (or self-employed) is obliged ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Series: Luyện dịch Anh - Việt

Recommended

Don't miss it