Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 1

Đầu tiên hãy nghe đoạn hội thoại sau: Trả lời các câu trắc nghiệm sau: [wp_quiz id="2239"] [nextpage title="Nội dung ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 2

Đầu tiên hãy nghe đoạn hội thoại sau: Trả lời các câu trắc nghiệm sau: [wp_quiz id="2261"] [nextpage title="Xem nội ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 3

Bạn hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau: Bạn có thể nghe lại đoạn hội thoại trên và trả lời ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 4

Hãy tập trung nghe đoạn hội thoại sau: Bạn có thể nghe lại đoạn hội thoại trên nhiều lần, sau ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 5

Nghe kỹ đoạn hội thoại sau đây: Nghe lại thêm nhiều lần nữa và trả lời các câu trắc nghiệm ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 6

Tập trung nghe đoạn hội thoại sau: Hãy trả lời các câu hỏi sau: [wp_quiz id="2292"] [nextpage title="Nội dung đoạn ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 7

Nghe thật kỹ đoạn hội thoại sau: Bạn có thể nghe lại nhiều lần và trả lời các câu dưới ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 8

Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau: Trả lời các câu hỏi sau: [wp_quiz id="2298"] [nextpage title="Nội dung đoạn hội ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 9

Tập trung nghe kỹ đoạn hội thoại sau: Trả lời các câu hỏi dưới đây: [wp_quiz id="2301"] [nextpage title="Nội dung ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 10

Hãy tập trung nghe đoạn hội thoại sau: Trả lời các câu hỏi sau: [wp_quiz id="2303"] [nextpage title="Nội dung đoạn ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 11

Hãy nghe thật kỹ đoạn Hội thoại sau: Trả lời các câu hỏi dưới đây: [wp_quiz id="2307"] [nextpage title="Nội dung ...
Xem Chi Tiết

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: Bài 12

Nghe kỹ đoạn hội thoại sau: Nghe lại đoạn trên và trả lời các câu hỏi sau: [wp_quiz id="2452"] [nextpage ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Series: Luyện nghe cơ bản

Recommended

Don't miss it