Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P1: Thì hiện tại tiếp diễn

(Dayhoctienganh.Net) Các bạn có thể xem bài giảng chi tiết về thì hiện tại tiếp diễn tại đây. Trong phần ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng AnhP2: Thì hiện tại đơn

Các bạn có thể xem lại bài viết về thì hiện tại đơn tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng AnhP3: Hiện tại tiếp diễn hay hiện tại đơn?

Trong hai bài ôn tập trước chúng ta đã cùng ôn lại một số kiến thức căn bản về 2 ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P4: Thì quá khứ đơn

Các bạn có thể xem chi tiết bài viết trình bày về Thì quá khứ đơn tại đây. Bây giờ ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P5: Thì quá khứ tiếp diễn

Trong phần “Ngữ pháp nâng cao”, chúng ta đã được trình bày chi tiết và cách dùng của thì quá ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P6: Quá khứ tiếp diễn hay Quá khứ đơn

A/ Introduction – Giới thiệu Một phóng viên đang phỏng vấn Mike và Harriet. Reporter: Mike and Harriet, tell me ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P7: Thì hiện tại hoàn thành

A/ Introduction – Giới thiệu Hiện tại hoàn thành diễn tả cho chúng ta biết về quá khứ và hiện ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P8: Thì hiện tại hoàn thành (Just, already, yet, for và since)

A/ Just, already and yet Chúng ta có thể dùng hiện tại hoàn thành với các từ just, already và ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P9: Thì hiện tại hoàn thành (ever, this week,…)

A/ Gone to hay been to? Claire has gone to Australia (Claire đã đến Australia) Gone there có nghĩa là ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P10: Hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn (1)

Trong chuyên mục "Ngữ pháp nâng cao" của dayhoctienganh.net chúng ta đã cùng điểm qua cách dùng của 2 thì ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P11: Hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn (2)

A/ I’ve been hay I was? Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành ...
Xem Chi Tiết

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh – P12: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

A/ Giới thiệu Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn để chỉ một hành động (waiting). Hành động ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Series: Ôn tập và làm kiểm tra

Recommended

Don't miss it