Bài 55: Tính từ (Adjective) – P1: Tính từ là gì?

I) Tính từ là gì? * Một tính từ diễn tả người hay vật đó như thế nào. Một tính ...
Xem Chi Tiết

Bài 56: Tính từ (Adjective) – P2: Cấu tạo của tính từ kép

Tính từ kép thường được viết có gạch nối. Một số tính từ kép phổ biến là: 1) Tính từ ...
Xem Chi Tiết

Bài 57: Tính từ (Adjective) – P3: Những loại tính từ và cách dùng

1) Một số vấn đề có liên quan đến việc dùng tính từ * Tính từ không thay đổi theo ...
Xem Chi Tiết

Bài 58: Tính từ (Adjective) – P4: Thứ tự của tính từ

Khi cần phải dùng nhiều hơn một tính từ để diễn tả một danh từ, chúng ta cần phải chú ...
Xem Chi Tiết

Bài 59: Tính từ (Adjective) – P5: So sánh của tính từ

1) So sánh của tính từ ngắn Tính từ So sánh hơn (Comparative) So sánh hơn nhất (Superlative) clean cleaner ...
Xem Chi Tiết

Bài 60: Tính từ (Adjective) – P6: Cách dùng dạng so sánh hơn của tính từ

Chúng ta dùng so sánh hơn khi so sánh 1 người hay 1 vật này với 1 người hay 1 ...
Xem Chi Tiết

Bài 61: Tính từ (Adjective) – P7: Cách dùng dạng so sánh hơn nhất

Chúng ta dùng so sánh hơn nhất khi chúng ta muốn so sánh một người hay một vật với nhiều ...
Xem Chi Tiết

Bài 62: Tính từ (Adjective) – P8: So sánh sự tương đương và sự khác nhau

* as .... as dùng để chỉ sự bằng nhau: “As ... as” có thể dùng với tính từ ngắn ...
Xem Chi Tiết

Series: Tính từ (Adjective)

Recommended

Don't miss it