(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng học (1) Môi trường và thái độ học tập

Có lẽ đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng bạn học cho một kỳ thi, hoặc có lẽ bạn ...
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng học (2) Phong cách học

Hầu hết mọi người đều học theo những cách khác nhau. Họ học bằng cách xem, nghe, làm và tổ ...
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng học (3) Tạo một kế hoạch học tập

Thực hiện theo 4 bước sau đây để tạo một kế hoạch học tập thành công cho kỳ thi TOEFL ...
Xem Chi Tiết

Series: TOEFL - Các kỹ năng học

Recommended

Don't miss it