Questions (Câu hỏi)

Chúng ta đã biết để làm thành câu hỏi ta đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói chính ...
Xem Chi Tiết

Question tags (Câu hỏi đuôi)

Xét câu sau: It was a good film, wasn’t it? (Đó là một bộ phim hay, phải không?) Câu này ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Câu hỏi

Recommended

Don't miss it