Bài số 1: U.S. protests expulsions of diplomats from Ecuador

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt U.S. protests expulsions of diplomats from Ecuador Hoa kỳ phản đối việc trục xuất các ...
Xem Chi Tiết

Bài số 2: Cheered in Canada, Obama treads lightly

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt Cheered in Canada, Obama treads lightly Được hoan nghênh ở Canada, Obama sải bước nhẹ ...
Xem Chi Tiết

Bài số 3: Clinton urges N Korean dialogue

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt Clinton urges N Korean dialogue Bà Clinton kêu gọi đối thoại với Bắc Triều Tiên ...
Xem Chi Tiết

Bài số 4: Chinese essay sparks outcry in India

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt Chinese essay sparks outcry in India Bài viết của Trung Quốc bị phản đối kịch ...
Xem Chi Tiết

Bài số 5: China, Vietnam hold talks on South China Sea issue

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt China, Vietnam hold talks on South China Sea issue Trung Quốc, Việt Nam thảo luận ...
Xem Chi Tiết

Bài số 6: Chinese agency says “hidden trouble” in South China Sea becomes prominent

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt Chinese agency says “hidden trouble” in South China Sea becomes prominent Cơ quan Trung Quốc ...
Xem Chi Tiết

Bài số 7: Obituary: Robert McNamara

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt Obituary: Robert McNamara Cáo phó: Robert McNamara Former American secretaries of defence seldom get such ...
Xem Chi Tiết

Bài số 8: China’s Gains in Manufacturing Stir Friction Across the Pacific

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt China’s Gains in Manufacturing Stir Friction Across the Pacific Lợi ích của Trung Quốc trong ...
Xem Chi Tiết

5 phương pháp giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp “dễ thở” hơn

Học tiếng Anh giao tiếp là một hành trình đòi hỏi bạn phải có nỗ lực và phương pháp đúng ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Dịch tiếng Anh

Recommended

Don't miss it