Verbs and sentences (Động từ và câu)

Động từ (Verb) Động từ trong tiếng Anh gọi là Verb. Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động ...
Xem Chi Tiết

Infinitive (Dạng nguyên thể)

Chúng ta đã sử dụng câu với các động từ thường, các động từ này diễn tả hành động xảy ...
Xem Chi Tiết

Can, May, Be able to

Can Can là một động từ khuyết thiếu, nó có nghĩa là có thể. Can luôn luôn được theo sau ...
Xem Chi Tiết

5 phương pháp giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp “dễ thở” hơn

Học tiếng Anh giao tiếp là một hành trình đòi hỏi bạn phải có nỗ lực và phương pháp đúng ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Động từ

Recommended

Don't miss it