Possessive Adjectives (Tính từ sở hữu)

Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I’s mother hay the mother of I. Trong trường ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Tính từ sở hữu

Recommended

Don't miss it