Tháng tiếng Anh – Ý nghĩa của các tháng trong năm theo tiếng Anh

Tháng tiếng Anh có cách đọc và viết như thế nào? Tên gọi 12 tháng trong tiếng Anh có ý ...
Xem Chi Tiết

Cách viết và ứng dụng của số thứ tự trong tiếng Anh

Số thứ tự trong tiếng Anh khác biệt với số đếm tiếng Anh cả về cách viết và cách sử ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: từ vựng tiếng anh

Recommended

Don't miss it