Object (Túc từ)

Khi ta nói: Tôi thích bạn thì Tôi là chủ từ, kẻ phát sinh ra hành động thích là động ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Túc từ

Recommended

Don't miss it